Kezdőlap             Blog             Történelem             Filmek             Érdekességek             Kapcsolat            

Üdvözöllek a jegyzettar.hu honlapon!
Történelem, filmek érdekességek Harmat Árpád Péter tollából.

Idézetek

100 idézet a nagyoktól []

 

 1. Aki időt nyer, életet nyer - Qui habet tampus, habet vitam /Parthenius/
 2. Lumina in tenebris clariora sunt - Sötétben tündöklőbb a fény /Quintilianus/
 3. ​Satis mihi pauci lectores, satis est unus, satis est nullus - Elég nekem kevés olvasó, elég egy, elég egy se /Ismeretlen eredetű/
 4. Aki látni szeretné a szivárványt, annak meg kell tanulnia szeretni az esőt. /Paulo Coelho/
 5. Aki nem érti hallgatásod, valószínűleg nem értené szavaid sem. /Elbert Hubbard/
 6. Egy tévedést nem szabad sorssá rögzíteni. /Palotai Boris/
 7. Néha nem árt kicsit hátralépni, hogy nagyobbat tudjunk előre ugrani. /Richard Brinsley Sheridan/
 8. Ritkán látszik meg a sárról, hogy hópehely volt azelőtt. /Heltai Jenő/
 9. Legyen erőd lent hagyni, amit nincs erőd följebb emelni. /Fodor Ákos/
 10. A szépség a részek olyan összessége, amelyhez nem kell semmit hozzátenni, sem elvenni belőle, sem bármit megváltoztatni. /Elio Carletti/
 11. Soha ne sértsünk meg valakit a stílussal, amikor ugyanezt a tartalommal is megtehetjük. /Sam Brown/
 12. Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. /Mahatma Gandhi/
 13. Sose magyarázkodj - a barátaidnak nincs rá szükségük, az ellenségeid meg úgysem hisznek neked. /Elbert Hubbard/
 14. Minél magasabbra szállunk, annál kisebbeknek tűnünk azoknak a szemében, akik nem tudnak repülni. /Friedrich Nietzsche/
 15. A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem fogadja meg. /Benjamin Franklin/
 16. A kétely a bölcsesség kezdete. /René Descartes/
 17. Kételkedve jutunk el az igazságra. "Dubitando ad veritatem pervenimus." /Cicero/
 18. Ne keltsétek fel az álmodókat, amíg álmodnak, addig boldogok. /Alföldi Géza/
 19. Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól. /Kahlil Gibran/
 20. Jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget. /Konfuciusz/
 21. A képesség, hogy azt lássa az ember, amit a többiek nem látnak, sokkal fontosabb, mint nem látni azt, amit mindenki lát. /Lewis Carroll/
 22. A legnagyobb hiba abban van, aki nem a jobbaknak akar tetszeni, hanem a tömegnek. /Lucius Annaeus Seneca/
 23. Jó, ha az embert emlékeztetik rá, hogy a legerősebb is elgyöngülhet, és a legbölcsebb is tévedhet. /Mahatma Gandhi/
 24. Minden hatalomnak az a titka, hogy tudjuk: a többiek még nálunk is gyávábbak. /Ludwig Börne/
 25. Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. Kossuth Lajos
 26. A politika túl komoly dolog ahhoz, hogy a politikusokra lehetne hagyni. /Charles De Gaulle/
 27. A hatalom valódi ideológiáját, értékrendjét leginkább az árulja el: miként bánik az elesettekkel, kiszolgáltatottakkal. /Iványi Gábor/
 28. Abból látszik igazán valakinek a jelleme, ahogy a gyengébbekkel bánik. /Jeaniene Frost/
 29. Sose tulajdonítsd rosszindulatnak azt, amire az ostobaság is elégséges magyarázat! /Robert Anson Heinlein/
 30. Aki mást ismer az okos! Aki önmagát ismeri az bölcs! Aki mást győz le az erős! Aki önmagát, az hős! /Lao Ce/
 31. Nagy dolog hinni magadban, és még nagyobb hinni a többiekben.” /Tatiosz/
 32. A hazug ember büntetése nem az, hogy nem hisznek neki, hanem az, hogy ő sem tud hinni senkinek.” /George Bernard Shaw/
 33. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.” /Goethe/
 34. Amit eddig láttam arra tanított, hogy bízzak a Teremtőben annak ellenére is, amit még nem láttam.” /Ralph Waldo Emerson/
 35. Minden cinikus emberben egy kiábrándult idealista lakozik. /George Carlin/
 36. Egy buddhista tanár egyszer azt mondta, hogy a mérges kígyó csak akkor mérges, ha közeledsz felé. Ha faképnél hagyod az erőszakoskodót, nem gyáva vagy, hanem okos. /Daniel Gottlieb/
 37. Abban a pillanatban, amikor ellenszenvessé tetted magadat, komolyan is fognak venni. /Konrad Adenauer/
 38. A közös gyűlölet a legerősebb összetartó erő. /Müller Péter/
 39. A legtöbb ember hite sajnos elég a gyűlölethez, de kevés a szeretethez. /Anthony de Mello/
 40. A politikusnak minden pártban vannak ellenfelei. Ellenségei csak a saját pártjában. /Popper Péter/
 41. A kis elméket a kis dolgok szórakoztatják. /Ken Follett/
 42. Az illúzió olyan fájdalomcsillapító, mely eltünteti a valóság és a vágyak közötti szakadékot. /Herman Wouk/
 43. Az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat mások és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. /Csíkszentmihályi Mihály/
 44. Nem éltél igazán addig, amíg nem tettél valami jót olyan valakivel, aki soha nem tudja azt visszaadni neked. /John Bunyan/
 45. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik..."  /Bibliai idézet Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8./
 46. Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen!/Mark Twain/
 47. Az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak, az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük."  /Maya Angelou/
 48. Jobb, ha azért gyűlölnek, ami vagy, mintha azért szeretnének, ami nem."  /André Gide/
 49. Ha nincs bennünk béke, harmónia, akkor miből gondoljuk, hogy tudunk békés, harmonikus légkört teremteni. A semmiből adni is csak semmit tudunk. Ahhoz, hogy adni tudjunk, először nekünk kell, hogy legyen. Először magunkban kell megteremteni a szeretetet, a békét, a harmóniát. /John Lennon/
 50. Légy te a változás, amit a világban látni szeretnél! /Mahatma Gandhi/
 51. Ki vagy te, hogy bíráld az életet, amit élek? Nem vagyok tökéletes. Nem is azért élek, hogy azzá váljak, de mielőtt mutogatni kezdenél, győződj meg róla, hogy a te kezeid tiszták!"  /Bob Marley/
 52. Az öröm mindig segít rajtunk, akkor is, ha teljes a sötétség, mert a sötétséget elűzi a fény."  /Albus Dumbledore/
 53. Ha nem tudsz őszintén beszélni magadról, akkor más emberekről sem tudsz. /Virginia Woolf/
 54. A jó modor olyan kapukat is kinyit, amelyeken a legjobb iskolázottság hiába dörömbül. /Clarence Thomas/
 55. Az értelemből három dolog fakad: a helyes gondolkodás, a helyes beszéd és a helyes cselekvés. /Démokritosz/
 56. Ha békét akarsz, készülj fel a háborúra. (Vegetius)
 57. Timeo Danaos et dona ferentes ("Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.") Laokoón, Trója
 58. Ha nincs püspök, király sincs. /I. Jakab angol király/
 59. Az állam én vagyok. /XIV. Lajos, francia király/
 60. Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk. /Mária Terézia/
 61. A szükség törvényt bontat majd velünk. /Táncsics Mihály/
 62. Egy ember halála tragédia. Millióké statisztika. /Joszif Visszarionovics Sztálin/
 63. A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni. /Winston Churchill/
 64. Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam. /Bonaparte Napoleon/
 65. A politikus a közelgő választásokra figyel, az államférfi a jövendő nemzedékre. /De Gasperi, Alcide/
 66. Boldogtalan az az ország, amelynek hősökre van szüksége. /Brecht, Bertold/
 67. Ubi dubium, ibi libertas - Ahol kételkendek, ott szabadság van (latin mondás)
 68. Dicséretes dolog a becsület, de az sem árt, ha igazunk van. (Churchill, Winston)
 69. A diplomácia a sértés nélküli igazmondás művészete. (Churchill, Winston/
 70. Ahogy a vallásháborúk is véget értek, anélkül, hogy a vallások eltűntek volna; úgy a nacionalizmus is eltűnik majd egy nap, anélkül, hogy a nemzetek kevesebbekké válnának a hiányától. (Grillparzel, Franz)
 71. Három fajta hazugság van: hazugság, átkozott hazugság és statisztika. (Benjamin Disraeli/
 72. A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen. (Henry Ford)
 73. A tudatlanság visz valakit egy pártba, és a szégyen tartja vissza attól, hogy kilépjen belőle. (Lord Halifax)
 74. Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor valamit felépítettél már az életben. (Sir Winston Churchill)
 75. Egy nép, amely jobban értékeli a privilégiumait az elveinél, hamar elveszti mind a kettőt. (Dwight D. Eisenhower)
 76. Ha egy szabad társadalom nem képes segíteni a sokakon, akik szegények, akkor nem tudja megmenteni a keveseket, akik gazdagok. (John F. Kennedy)
 77. A terroristákat illetően azt hiszem a megbocsátás Isten feladata, a mi dolgunk csak annyi, hogy megszervezzük a találkozót! (Schwarzkopf tábornok)
 78. Az embereket könnyebb hülyíteni, mintsem meggyőzni arról, hogy hülyítik őket. /Mark Twain/
 79. "Az életben két alapigazságot tapasztaltam: az egyik, hogy mindig a rosszak győznek. A másik, hogy az életben nem a győzelem számít, hanem az, hogy szerettél e, és voltál e szeretve." /Harmat Árpád/
 80. Idézetek a történelemről:
 81. Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul meg, és nem csak azokat szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak. /Lev Tolsztoj/
 82. Ami megtörtént, azon az Isten sem tud változtatni, csak a történészek. Buzgólkodnak is szorgosan, a politikai megrendelők elvárásait teljesítve. Ezért tanulmányomban mind az égieket, mind a történészeket mellőzni igyekszem. /Popper Péter/
 83. A történelemnek megvan a maga igazsága, a legendának is megvan a magáé. A legendák valósága más természetű, mint a történelem valósága. A legendák igazságai olyan mesékből fakadnak, melyekből valóság lesz. Egyébként a történelemnek és a legendának ugyanaz a célja: megmutatni a pillanatnyi emberben az örök embert. /Victor Hugo/
 84. Aki történelmet olvas, mindig a sorok közt olvasson. /Gárdonyi Géza/
 85. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla, valahányszor adódik. /Wass Albert/
 86. Azt mondják, hogy azoknak, akik nem emlékeznek a történelemre, az a sorsuk, hogy megismételjék. /Lawrence Lessig/
 87. Semmit sem adhatunk hozzá a történelemhez, de el sem vehetünk belőle. /Francisc Munteanu/
 88. Igen figyelemre méltó, hogy az emberiség jótevői, előrevivői nagyrészt félelmetes vérontók voltak. /Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij/
 89. Mi a történelem? A múlt visszhangja a jövőben. A jövő tükröződése a múlton. /Victor Hugo/
 90. A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut. /Móricz Zsigmond/
 91. Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit! /Fonyódi Tibor/
 92. Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, előbb-utóbb ismét szembekerülnek vele. /Michael David Evans/
 93. Múlt mindaz, ami a mai napig a világegyetemben történt függetlenül attól, hogy tudunk róla vagy sem. /Romsics Ignác/
 94. A történész visszafelé tekintő próféta. /August Wilhelm Schlegel/
 95. Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak. /Arthur Miller/
 96. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak. Mindig. /Mahatma Gandhi/
 97. Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül. /Bob Marley/
 98. A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami mégis véletlennek tűnik, azt biztos, hogy úgy tervezték meg. /Franklin Delano Roosevelt/
 99. A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. /Albert Einstein/
 100. Mutatis Mutandis - a megváltoztatandók megváltoztatásával

​​​​​​​

***